Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene juridische voorwaarden voor het gebruik van onze webshop.

Een eenvoudig overzicht van de meest gestelde vragen vind je op onze pagina met veelgestelde vragen. Voor andere vragen kan je onze klantendienst contacteren.

Ondernemingsgegevens

BV Ronny Bis

Ambachtenstraat 13

B-8870 Izegem

BTW nummer BE 0452.609.522

+32 (0)51 30 10 84

webshop@enoks.be

 

1.         ALGEMENE BEPALINGEN

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten uit het online assortiment en op elke aankoop die de koper online plaatst op de website www.enoks.be. Door het gebruik van deze websites en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere bepalingen, voorwaarden en prijzen.

BV Ronny Bis behoudt zich het recht om de verkoopsvoorwaarden zonder voorafgaande mededeling ten allen tijde te kunnen wijzigen. Daarnaast heeft het op ieder ogenblik het recht de website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of wegens enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

BV Ronny Bis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meer bepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien. BV Ronny Bis draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade.

BV Ronny Bis is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van de producten of bij staking. De koper is op de hoogte van de transportrisico's en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder.

Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou blijken, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen met de klantendienst ingeval van onduidelijkheid.

 

2.         PRIJZEN

Alle prijzen op onze website worden vermeld in euro en zijn inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De verkoper heeft het recht de prijzen die voorkomen op de website aan te passen indien omstandigheden, onafhankelijk van haar wil, de kostprijs van de producten doen stijgen.

 

3.         AANBOD

Elk aanbod geldt enkel voor kopers die woonachtig zijn in België.  

Bestellingen via de website worden geacht voor niet-professionele doeleinden te worden geplaatst.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

De verkoper is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Online bestellingen kunnen geweigerd worden indien het product voor de online betaling reeds in de winkel verkocht is. De koper zal hier via een e-mail van op de hoogte gesteld worden.

De verkoper is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van misbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

 

4.       ONLINE AANKOPEN

De koper heeft de mogelijkheid om de producten uit het assortiment online aan te kopen.

Om een product te kopen volstaat het dat u het toevoegt aan uw winkelmandje. Vervolgens dient u de contact – en facturatiegegevens aan te geven. Kies uw leveringswijze. In de laatste fase van het proces wordt een overzichtspagina getoond, waar u onze algemene voorwaarden aanvaardt en u uw bestelling bevestigt door te klikken op de bestelknop. Uw aankoop is definitief wanneer u deze fases hebt doorlopen. Wij verzenden u vervolgens een bevestiging van uw bestelling per e-mail voor zover de bestelling kan worden aanvaard. De producten worden thuis bij de koper geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leveringsplaats.

 

5.         BETALING

De betaling kan slechts gebeuren op onze Website met behulp van de betaalwijzen die daar ter beschikking worden gesteld.

De volgende betaalwijzen worden aanvaard (elektronische betalingen): Bancontact, Visa, MasterCard en Maestro.

In geval van betaling van de transactie met een krediet – of debetkaart is uw bestelling slechts volledig en het contract tussen ons definitief wanneer wij het akkoord bekomen van de uitgever van de kaart. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering en/of de niet-levering van uw bestelling die het gevolg zijn van de weigering van de uitgever van uw kaart om de betaling uit te voeren. De bestellingen die niet gepaard gaan met een geldige betaling op naam van de titularis van de kaart worden niet aanvaard of in behandeling genomen.

 

6.         LEVERING EN UITVOERING

Alle producten worden geleverd op het adres dat u hebt meegedeeld bij uw onlinebestelling volgens de modaliteiten die daar werden gespecificeerd. De informatie verstrekt door de koper bij zijn bestelling bindt deze laatste. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de mededeling van foutieve gegevens. De bestelde producten kunnen slechts worden geleverd op een adres in België, met uitzondering van een postbus.

De volgende leveringswijzen worden voorgesteld op onze Website:

·         Afhaling in de winkel

  • Bpack@Home,      de standaard thuislevering
  • Bpack@bpost,      levering in een PostPunt of postkantoor
  • Bpack      24/7, de automatische pakketautomaat van bpost.

De prijzen voor levering zijn de volgende:

·         Afhaling in de winkel: gratis

·         Bpack@Home / Bpost@bpost/ Bpack 24/7: 4,95 € voor een bestelling < 50€, gratis voor een bestelling > 50€

Onze leveringstermijn ligt tussen 2 en 30 werkdagen. Wij stellen alles in het werk opdat de producten die in voorraad zijn je binnen een termijn van 2 tot 5 werkdagen aangeboden worden op uw gevraagde leveringsadres. Onze maximale leveringstermijn bedraagt 30 werkdagen.

De producten die niet geleverd kunnen worden, worden zo spoedig mogelijk terugbetaald ten belope van het bedrag van de desbetreffende producten.

De risico’s verbonden aan verlies, diefstal of beschadiging van de producten is te uwer laste zodra deze producten zijn geleverd.

Als u gekozen hebt om uw producten op te halen in één van onze winkels, wordt u verwittigd zodra uw producten beschikbaar zijn. Deze blijven voor u beschikbaar gedurende 14 dagen na terbeschikkingstelling. Na deze termijn krijgt u een e-mail waarbij u wordt uitgenodigd om binnen 14 dagen uw producten af te halen. Na deze termijn kunt u deze niet meer afhalen en behouden wij ons het recht voor deze te vernietigen of door te verkopen. Deze producten worden in geen geval terugbetaald.

Als u gekozen hebt voor Bpack@Home, wordt uw bestelling aan uzelf aangeboden, of aan elke andere persoon die aanwezig is op het leveringsadres. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg zou kunnen zijn van de ontvangst van uw bestelling door eender ander persoon aanwezig op het leveringsadres. Als er niemand uw bestelling in ontvangst kan nemen op het tijdstip van de levering, wordt een afhaalbewijs afgeleverd. Dit document vermeldt het postadres waar u uw producten kunt ophalen, en een telefoonnummer opdat u een leveringstijdstip kunt afspreken met de vervoerder. Uw producten blijven gedurende 14 dagen na het tijdstip van levering voor u beschikbaar. Na deze termijn kunt u de producten niet meer afhalen en behouden wij ons het recht voor deze te vernietigen of door te verkopen. Deze producten worden in geen geval terugbetaald.

Als u gekozen hebt voor Bpack@bpost of Bpack 24/7 , wordt u per e-mail of SMS op de hoogte gebracht zodra uw producten beschikbaar zijn. Deze blijven voor u beschikbaar gedurende 5 dagen na terbeschikkingstelling. Na deze termijn kunt u deze niet meer afhalen en behouden wij ons het recht voor deze te vernietigen of door te verkopen. Deze producten worden in geen geval terugbetaald.

Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor onrechtstreekse schade die het gevolg is van een laattijdige levering of niet-levering door de vervoerder aangewezen door de onderneming. In dat geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de waarde van die goederen waarvan kan worden aangetoond dat u ze niet hebt ontvangen en voor zover u hiervan niet geïnformeerd werd voorafgaand aan uw aankoop.

 

7.         HERROEPINGSRECHT

U beschikt over een termijn van 14 dagen om uw bestelling te herroepen, zonder opgave van een reden voor uw beslissing. De herroepingstermijn van 14 dagen vangt aan op de dag dat u of een derde anders dan de vervoerder in overeenstemming met artikel 6, fysiek bezit neemt van het product.

U dient ons van uw beslissing tot herroepen op de hoogte te brengen vooraleer de herroepingstermijn is verstreken. Hiervoor dient u een e-mail te sturen  naar info@enoks.be.

Wij betalen u de ontvangen betalingen terug, uitgezonderd in voorkomend geval, de leveringskosten. De terugbetaling wordt verricht met gebruikmaking van dezelfde betaalwijze die u hebt gebruikt voor de initiële transactie, behalve in geval van uw uitdrukkelijk akkoord met een andere betaalwijze. De terugbetaling wordt zo spoedig mogelijk verricht na ontvangst van de producten.

Nadat u ons op de hoogte hebt gebracht van uw beslissing tot herroeping kunt u binnen een termijn van 14 dagen de producten terugbrengen naar één van onze winkels of opsturen per post naar onderstaand adres:

Retouradres:

BVBA Ronny Bis

Ambachtenstraat 13

B-8870 Izegem

 

De producten moeten in de originele staat worden teruggebracht of teruggezonden, ongedragen en onbeschadigd, in hun originele verpakking en in perfecte staat, met inbegrip van alle meegezonden documentatie en verpakkingsmaterialen. Schoenen moeten in paar worden teruggebracht en alle accessoires dienen mee te worden teruggebracht of teruggezonden. Schoenen mogen enkel binnen en op een zuivere ondergrond worden aangepast.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • gedragen      en/of bevuilde schoenen
  • gebruikte      lederwaren
  • schoenen      met (licht) beschadigde zolen
  • schoenen      waarvan toebehoren zoals zolen, veters, extra zakjes ontbreken
  • schoenen      die door verkeerd gebruik zijn beschadigd
  • producten      zonder oorspronkelijke verpakking
  • producten      die op maat van de klant werden gemaakt

 

Deze voorwaarden van herroeping van de bestelling en het vermelde retouradres gelden enkel voor producten aangekocht in de webshop.

De verzendkosten voor de terugzending van online bestelde producten zijn voor uw rekening. Indien u de aangekochte producten komt omruilen in één van onze winkels, is dit gratis.

De producten die worden teruggeven na de termijn van 14 dagen, evenals de teruggaven waarvoor de procedure van dit Artikel niet werd gevolgd, zullen niet worden aanvaard en niet worden terugbetaald. Wanneer er op manifeste wijze sprake is van herhaalde oneigenlijk teruggave, behouden wij ons het recht voor elke verdere bestelling te weigeren.

 

8.         KLACHTEN

U  bent verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Klachten die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten binnen 7 dagen na levering schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht. U bent niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te zenden.

Heeft u een klacht over een aankoop en bent u niet tevreden met de aangeboden oplossing, maar wilt u geen rechtszaak aanspannen, dan kunt u proberen om via onlinegeschillenbeslechting tot een oplossing te komen. Hiervoor kan u terecht op volgende website: https://ec.europa.eu/odr.

 

9.         GARANTIE

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geniet U van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken op de geleverde goederen. Een klacht voor verborgen gebreken die niet te wijten zijn aan een geval van overmacht, aan een foutieve handeling van uwentwege of van een derde of die te wijten zijn aan een normale slijtage, moet per e-mail worden ingediend bij onze klantendienst, en dit ten laatste 2 maanden na vaststelling van het verborgen gebrek. Indien dergelijke mededeling niet binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling van het verborgen gebrek gebeurt, verliest u uw recht om een klacht in te dienen wegens verborgen gebreken. Onze klantendienst geeft u aan welke stappen u moet volgen om de goederen terug te bezorgen. In elk geval kan de eventuele terugzending van de goederen pas gebeuren na onze voorafgaandelijke schriftelijke bevestiging.

 

10.      OVERMACHT

In geval van overmacht zijn wij bevrijd van onze verplichtingen. In dergelijk geval hebben wij de mogelijkheid om ofwel onze verplichtingen op te schorten gedurende de situatie van overmacht, ofwel het contract definitief te ontbinden.

Wordt beschouwd als overmacht: elk voorval dat wij niet redelijk kunnen beheersen, daaronder begrepen, zonder ertoe beperkt te zijn: natuurramp, oorlog, opstand, oproer, economische sancties, brand, overstroming, uitzonderlijke strenge klimatologische omstandigheden, ontploffing, epidemie, terrorisme, arbeidsgeschil, staking, patronale staking of elke andere vorm van collectieve actie of conflict, evenals elke omstandigheid die de normale productie, verzending of vervoer van producten zou verhinderen, en andere vergelijkbare situaties die ons, onze onderaannemers, onze leveranciers of onze vervoerders kunnen beïnvloeden.

 

11.      PRIVACY

Wij behouden ons het recht om, uitsluitend voor intern gebruik, uw gegevens te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die u hebt opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks. Die gegevens kunnen worden doorgegeven aan organisaties die contractueel met ons verbonden zijn.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft u ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien u niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kan u schriftelijk contact opnemen met onze klantendienst.

 

12.      INTELLECTUELE EIGENDOM

De website www.enoks.be werd gecreëerd in opdracht van en worden beheerd door BVBA Ronny Bis. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.
Alle onderdelen van de website van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd.
Wij verlenen u het recht om uitsluitend voor strikt persoonlijke doeleinden gebruik te maken van onze Website, in overeenstemming met de modaliteiten en de voorwaarden vermeld in deze algemene voorwaarden. U mag onze Website niet gebruiken voor een ander doel, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, (persoonlijke) commerciële, speculatieve of bedrieglijke doeleinden.

Onze Website en de teksten, foto’s, illustraties, pictogrammen, geluiden, video’s, software, databanken, structuren, lay-out en andere gegevens en elementen van onze Website vallen onder de bescherming van intellectuele eigendomsrechten en/of andere (eigendoms)rechten. De toegang en het gebruik van onze Website verleent u geen enkel recht of aanspraak op een onderdeel van onze Website en kan in geen geval worden beschouwd als een afstand van of de verlening van een gebruiksrecht op deze (intellectuele eigendoms)rechten.

Het is u niet toegelaten op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk deze Website (of een onderdeel ervan) te reproduceren, over te nemen, te wijzigen, over te dragen, te publiceren, aan te passen of te exploiteren op een support, zonder onze schriftelijke en voorafgaandelijke goedkeuring.

 

13.      TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTER

Elk contract dat met onze klanten wordt gesloten wordt, ongeacht de woonplaats van de klant, uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Indien een ander recht van toepassing is ingevolge internationaal recht, wordt in de eerste plaats, voor de interpretatie van deze algemene voorwaarden, verwezen naar de Belgische wetgeving betreffende de marktpraktijken en de bescherming van de consumenten.

Bij eventuele geschillen is uitsluitend de rechtbank te Kortrijk bevoegd.

 

14.      WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om ten allen tijde en zonder kennisgeving deze algemene voorwaarden van de Website aan te passen of te actualiseren.. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.